ISPM 15

Information från jordbruksverket:

För att du ska bli godkänd att märka träemballage behöver ditt inköpta virke vara behandlat genom någon av de metoder som anges i standarden ISPM 15.

För mer information gå till jordbruksverkets sida. HÄR

Informationsfilm: http://youtu.be/SzIk-sE9eA0 (obs extern länk)