Bli medlem

Här kan ni ansöka om medlemskap i Förpackningsföreningen.

Formellt beviljas medlemskap av styrelsen. För medlemskap gäller nedan publicerade stadgar. Till medlem kan antas företag, vilka tillverkar, reparerar eller försäljer industri¬emballage och lastbärare i hel- eller halvfabrikat.
Till associerade medlemmar kan antas företag som har tillräcklig anknytning till branschen enligt styrelsens beslut.

Fyll i formuläret nedan med kontaktuppgifter samt en kort beskrivning av företaget samt era produkter så kontaktar vi dig.

För medlemsskap gäller följande stadgar