Animering

Tackla Klimatförändringen - använd trä

Skogen är en förnybar råvara och Europas skogsarealer ökar.
De växande träden absorberar CO2 från atmosfären och kolet fortsätter sedan att lagras i produkterna. Träprodukter kan därefter materialåtervinnas och slutligen energiåtervinnas. Trä kan dessutom i många sammanhang ersätta mer fossilbränsleintensiva material och därigenom kan ytterligare CO2 besparingar göras.

CO2 utsläppen har inte minskat utan fortsätter att öka. Globalt pågår en diskussion om hur vi skall stoppa utsläppen av växthusgaser, främst CO2. Ett uthålligt utnyttjande av våra skogsresurser och en ökad träanvändning är ett sätt att minska klimatförändringen.   

Vi lever i en ömtålig värld. Med denna film vill vi visa att en ökad användning av lastpallar och förpackningar av trä är ett sätt att bidra till bättre klimat.

Svensk version
English version
Tackla klimatförändringen:Använd trä