Carbon Footprint

CO2 footprint

Skogsindustrierna har tillsammans med TIMCON tagit fram ett verktyg för att beräkna carbon footprints för lastpallar.
Verktyget är endast för medlemmar och finns under www.palletcarboncalculator.org/login.php

Vill ni läsa mer om carbon footprints se våra faktablad

Green Pallets
HT-treated Pallets
HT/KD-treated Pallets

Skogsindustrierna har också tagit fram ett verktyg för att beräkna carbon footprints för övrig träemballage så som lådor, häckar, kabeltrummor och pallkragar. Observera att denna sida kräver också lösenord. Be en av våra emballageleverantörer ta fram ett carbon footprint åt ert företag.

http://www.woodpackcarboncalculator.com/