Forest Strategy

Kommissionen har publicerat dokument (Blueprint) för att utveckla EU’s skogsbaserade industri, som visar aktiviteter för att hjälpa sektorn att uppfylla målen av uthållig tillväxt 2020. 

Blåkopian beskriver EU’s träbearbetande industri och de utmaningar som den möter –  global konkurrens, råvarutillgång, förnybar energi och klimatpolitiska mål; utbildningsbehov, en åldrad befolkning mm – och hur dessa skall hanteras.

Inkluderat finns också grunddokumentet, en sammanfattande kommunikation och kommentarer från CEI-Bois. Även emballage och krav på ISPM 15 nämns p 10 i kommunikationen.

Blueprint

Communication Forest Sector

Staff working document

Kommentarer från CEI-Bois